Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького

Факультет хімії та біохімії, кафедра екології та зоології

На початку 2012 року координатор нашого проекту в Україні Дмитро Лепорський відвідав шість нових університетів України, де провів презентацію гуманних методів освіти. В результаті викладачі низки кафедр Харкова, Мелітополя, Сімферополя, Тернополя та Одеси вирішили відмовитись від вівісекції та вбивств тварин. 

У квітні 2012р. було підписано договори про перехід на гуманну освіту з нового навчального семестру – 1 вересня 2012р.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького
Доктор Наталія Тарусова, викладач кафедри екології та зоології факультету хімії та біохімії Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. Кафедра отримала ноутбук, низку методичних посібників та моделей. Натомість відмовилася від щорічного розтину 45 жаб, щурів, голубів та ящірок, а також 85 безхребетних тварин для вивчення анатомії.

 

Контрольний візит 

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького

Контрольне відвідування відбулося 07.02.13р. На кафедрі екології та зоології на навчальних курсах не проводяться демонстраційні експерименти на тваринах. У наукових дослідженнях застосовується міжнародний стандарт «3R»: заміна тварин іншими методами, скорочення кількості дослідів та покращення умов досліджень.

На думку викладачів кафедри, основне значення інтерактивних форм і методів навчання полягає у забезпеченні низки найважливіших освітніх цілей: стимулювання мотивації та інтересу в галузі предметів, що вивчаються, підвищення рівня активності та самостійності учнів, розвиток навичок аналізу та критичності мислення, взаємодії, комунікації та наочності.

Завдяки тісній співпраці з організацією InterNICHE (International Network for Human Education) на кафедрі використовуються та постійно вдосконалюються альтернативні методи навчання.

При впровадженні інтерактивних методів викладачі насамперед вирішили зупинитися на розділі «Порівняльна анатомія хребетних», досить складному, але важливому для розуміння будови живих організмів. Заміна експериментів на тваринах у розділі найбільш виправдана, адже дозволяє глибоко вивчити теоретичний матеріал, що неможливо у класичному експерименті.

В інтерактивний режим переведено роботу з аналізу будови хребетних та безхребетних тварин. Студенти можуть у віртуальному експерименті вивчати всі особливості будови їхніх тіл.

Ще два інтерактивні експерименти присвячені вівісекції жаб та щурів. Позитивний відгук викликає у студентів робота з вивчення функціонування нервово-м'язового синапсу, виконання якої можливе лише в інтерактивному режимі. Візуалізація матеріалу дозволяє студентам розібратись у всіх етапах. Інтерактивна програма дає можливість вивчати та моделювати механізм м'язового скорочення – теорію ковзних ниток, що також позитивно оцінено студентами.

Важкий в теоретичному сенсі матеріал освоюється ефективніше і швидше, коли на екрані видно всі деталі будови та функціонування при, наприклад, м'язових скороченнях. Глибина вивчення розділу в інтерактивному поданні значно більша, ніж у реальних експериментах.

Використання сучасних технологій покращує якість викладання з урахуванням особливостей конкретної дисципліни. Зоологія хребетних та порівняльна анатомія є динамічними науками та систематично відбувається їх оновлення. Сучасна комп'ютеризація, уніфікація викладання та розробка системи менеджменту якості повинні стимулювати інтерес та творчий підхід до навчання у студентів.

Анонімне анкетування студентів, проведене на кафедрі, показує позитивне ставлення до альтернативних методів навчання; доцільність їхнього впровадження вітають від 80,2% до 86,4% респондентів. Проте, впровадження інтерактивної зоології потребує наявності добре оснащеного комп'ютерного класу, щоб кожен студент міг самостійно знайомитися з певним теоретичним матеріалом, проводити експеримент та відповідати на поставлені питання.

Силами викладачів кафедри набувають нових програм. Тим не менш, нині відчувається нестача у віртуальних експериментах, особливо українською та російською мовами, за деякими розділами. 

Тому стає очевидною доцільність створення централізованої програми в рамках усього університету з придбання альтернативних засобів навчання. Розробка контрольно-навчальних програм, яка активно ведеться на кафедрі, також продовжує залишатися одним із актуальних завдань.