Позиція організації "Лікарі проти експериментів на тваринах"

- Експерименти на тваринах необхідно скасувати з етичних причин. Тваринам також повинне бути надане право на життя відповідно до основних потреб їхніх видів. Використання беззахисних тварин будь-яких видів у якості одноразових інструментів та систем тестування для досліджень й в науці є неетичним. Навіть якщо експерименти на тваринах виявилися корисними, що не факт, з етичної сторони вони все одно не виправдані. Медичні дослідники замість того, щоб концентруватися тільки на тім, чого можуть досягти, повинні також враховувати етичну сторону.

- Експерименти на тваринах не є дійсним методом ані для дослідження різних причин захворювань людини, ані для розробки їхнього лікування. Тваринам заподіюються неприродні ушкодження для створення так званих «моделей», які використовуються для імітації хвороб людини. За винятком ряду симптомів такі моделі навряд чи мають щось схоже із хворобами людини. В експерименті на тварині фактори, що включають навколишнє середовище, харчування, паління, соціальні та психологічні аспекти й, особливо, їхні взаємодії відтворити неможливо. На противагу своїм незліченним обіцянкам, використовуючи тестування на тваринах, і, незважаючи на мільйони тварин, принесених у жертву, та величезні економічні вкладення, система медичного дослідження зазнала поразки в створенні істотних досягнень у боротьбі з основними сучасними хворобами (наприклад, раком, сердцевосудинними захворюваннями, діабетом, ревматичним артритом, алергіями, СНІДом, і т.д).

- Результати експериментів на тваринах неможливо з впевненістю перенести на людей. Експерименти на тваринах не можуть привести до достовірного висновку про те, чи будуть, і в якому ступені тварина й людина реагувати подібним чином. У всіх випадках той самий тест необхідно відтворювати на людях з невідомими ризиками й непередбаченими наслідками. Результатом подібної антинаукової екстраполяції від лабораторних тварин до людей є те, що ліки знімаються з продажу через непередбачені небезпеки або навіть смертельні побічні дії у людей - ті, які не спостерігалися у тварин.

- Результати тестів на тваринах, імовірно, мають певну значимість для тих же видів, однак вони не дозволяють робити висновки ні про ефективність, толерантність, ні про безпеку для людей. Причину, чому безліч ліків і медичних процедур є відносно безпечними не можна пояснити експериментами на тваринах, проте тим фактом, що відповідно до закону, всі ліки повинні бути протестовані на людях у так званих «клінічних перевірках».

- Люди і їхні захворювання повинні розглядатися з загальної перспективи. Такі важливі аспекти перебігу захворювання й лікування як: соціальні, духовні й інтелектуальні ігноруються. Традиційні медичні ідеї про зцілення, достоїнство пацієнтів і навіть смерть навряд чи коли-небудь приймаються до уваги.

- Дослідження справжніх причин наших захворювань є більш корисним і перспективним, і навіть більш вигідним, ніж все більша кількість експериментів на беззахисних тваринах. Численні дослідження пацієнтів клінік і здорових людей показали вплив стилю життя на походження й перебіг різних захворювань. Було чітко продемонстровано, що захворювання нашої цивілізації викликані в основному палінням, зловживанням алкоголю, жирною й багатою на м'ясні продукти їжею, стресом, недостатнім фізичним навантаженням та іншими причинами. Для дослідження подібних важливих факторів жодна тварина не повинна страждати і вмирати.

- У багатьох сферах медицини тестування на тваринах вже можна було б замінити на технології «in vitro» (у пробірці) за допомогою клітинних культур, зразків тканин, мікроорганізмів, і т.д. Властивості різних речовин, як: токсичність, здатність викликати рак або вроджені дефекти можна вивчити за допомогою «in vitro» систем. У цьому контексті комп'ютерне моделювання також дуже корисне й доповнює «in vitro» технології. Даний сучасний підхід дослідження ліків і хімічних речовин приносить дійсно значущі результати для людей. Він відкрив нові шляхи в науці, значно розширивши обмежені можливості досліджень заснованих на використанні тварин.

Висновок:

Експерименти на тваринах не тільки жорстокі а, отже, неетичні, вони також антинаукові, небезпечні й в інтересах людини та тварин повинні бути скасовані негайно, і замінені на значущі й гуманні методи.